Stichting Sanitas is overeengekomen met de Erasmus Universiteit Faculteit Geneeskunde om per januari 2013 gastcolleges te verzorgen voor de medische studenten aangaande het thema Levensbeschouwing en gezondheidszorg: visie vanuit de Islam.  Deze gastlessen zullen worden door de heer Dr. Ümit Tas worden verzorgd.

Met oog voor het feit dat de samenleving in snel tempo van samenstelling verandert en er op dit moment al ruim een miljoen Moslims in Nederland woonachtig zijn is het van groot belang dat we de professionals met de benodigde kennis toerusten zodat zij de doelgroepen in de toekomst goed kunnen bedienen. Stichting Sanitas heeft de nodige knowhow op dit vlak en is meer dan bereid dit met samenwerkingspartners te delen voor de totstandkoming van een gezondheidszorgaanbod dat beter aansluit aan de
behoefte en belevingswereld van de doelgroep.