In april 2014 had ik de kans gekregen om mijn onderzoeksstage in Boston (MA) te lopen. Ik had gesoliciteerd voor de neurobiologie afdeling bij Harvard University en had een plek gekregen bij Children’s Hopital Boston, een van de teaching hospitals van Harvard Medical School.

Ons lab was heel internationaal met een heel hoge turnover rate waardoor heel veel nieuwe, dynamieke en jonge onderzoekers bij kwamen. Gedurende 3 maanden heb ik samen met een post-doc aan een nieuw project gewerkt. Door het feit dat niet veel bekend was over cilia in neuronen hebben we ten eerste onderzocht wat de percentage cilia in hippocampal neuronen is,  om dan de link tussen cilia en  autophagie te onderzoeken. Hiervoor hebben we pharmacologisch en ook genetisch (Tuberous Sclerosis Complex als ziekte beeld) het autophagie proces in neuronen geblokkeerd. Ons resultaten zijn exclusief en in het gebied werd nog nooit onderzoek gedaan in de neurobiologie. Bovendien hebben we eenmogelijke medicijn om ziektes met defecten in cilia (ciliopathies) te behandelen door een voor autophagie relevante pathway te targeten . Echter is er nog veel onderzoek nodig om de achterliggende processen beter te begrijpen.

(Resultaten worden gepubliceerd, maar dit zou nog een half jaar tot een jaar kunnen duren want we hebben nog wat extra resultaten nodig)

Yelin Deniz, 22 jaar, afgestudeerde student bachelor biomedical science (Maastricht University) en geneeskunde (Selective Utrecht Medical Master) student vanaf septermber 2014 (Utrecht University).