Yearly Archives: 2016

/2016

5e SANITAS Jaardiner 2016

Zorg in de grote stad (Wij willen samen met u en onze sprekers een antwoord zoeken op al deze vragen.) De ontwikkelingen in de eerste lijn volgen elkaar in rap tempo op. De zorg ligt onder een vergrootglas. Het ambitieniveau is hoog als het gaat om de kwaliteit en doelmatigheid én de focus ligt op [...]

Missie Mogadishu

In november 2012 hebben vijf medici een bezoek gebracht aan Mogadishu, de hoofdstad van Somalië. Hier werden zij geconfronteerd met de zorgwekkende toestand waar deze stad zich in bevindt. Mogadishu is namelijk een letterlijke puinhoop als gevolg van 20 jaar burgeroorlog. Hierdoor zijn veel mensen gedwongen om in tenten verblijven, in kampen dan wel tussen [...]

Missie Van

In samenwerking met de vereniging Kimse Yok Mu? (www.kimseyokmu.org.tr), heeft Stichting Sanitas de Turkse stad Van en omstreken bezocht. Dit is het gebied in Oost-Turkije dat in oktober 2011 werd getroffen door de zwaarste aardbeving sinds 80 jaar. Kimse Yok Mu is een relatief jonge non-gouvernementele hulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor mensen in nood. Inmiddels is de organisatie [...]

Nascholing

Sanitas biedt jaarlijks enkele nascholingscursussen aan verschillende doelgroepen.  In het voorjaar en najaar Het programma bestuur uit cursussen met de meest uiteenlopende onderwerpen. Tevens wordt er ook aandacht besteed aan de zorgstelsel van Turkije. Naast de scholing biedt Sanitas de deelnemers ook de mogelijkheid om in de avonduren Istanbul te ontdekken. Onder begeleiding van een [...]

Het Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling (CvA) van Sanitas bestaat uit een groep mensen die de organisatie een warm hart toedraagt. De leden van het CvA participeren op persoonlijke titel en ondersteunen Sanitas in het realiseren van haar doelen. Zij hebben daarbij de mogelijkheid om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur van Sanitas.

Het Dagelijks Bestuur

De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen door het algemeen bestuur. De leden van het dagelijks bestuur hebben de dagelijkse leiding over de stichting. Het dagelijks bestuur bereidt de agenda van het algemeen bestuur voor en bewaakt de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit vier leden; de [...]

Het Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur is het orgaan dat toezicht houdt op het dagelijks bestuur. Zij vergadert maandelijks over de beleidsgerelateerde zaken van Sanitas, toetst of het dagelijks bestuur de door haar geformuleerde doelstelling haalt en beslist mee over de belangrijke zaken waar Sanitas mee te maken heeft. Er wordt gestreefd naar evenwicht in de bestuursvorming, waarbij [...]