Het Comité van Aanbeveling (CvA) van Sanitas bestaat uit een groep mensen die de organisatie een warm hart toedraagt. De leden van het CvA participeren op persoonlijke titel en ondersteunen Sanitas in het realiseren van haar doelen. Zij hebben daarbij de mogelijkheid om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur van Sanitas.