De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen door het algemeen bestuur. De leden van het dagelijks bestuur hebben de dagelijkse leiding over de stichting. Het dagelijks bestuur bereidt de agenda van het algemeen bestuur voor en bewaakt de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit vier leden; de voorzitter, de vicevoorzitter, de algemeen secretaris en de penningmeester.