Elk jaar worden enkele thema-avonden georganiseerd voor professionals om over een bepaald onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen en dat te doorgronden. Het doel hiervan is het stimuleren van een multidisciplinaire benadering betreffende het onderwerp. Professionals in de gezondheidszorg krijgen regelmatig te maken met veranderingen en nieuwe ontwikkelingen op hun werkgebied. Hierbij kan gedacht worden aan de veranderende wet- en regelgeving, maar ook aan de veranderende verwachtingen van de samenleving ten aanzien van de professionals. Vorderingen op het gebied van technologische ontwikkelingen en ziektebeelden zijn ook redenen om, onder leiding van een deskundige op het desbetreffende gebied, met elkaar van gedachten te wisselen.