Stichting Sanitas arrangeert en faciliteert ook intervisiebijeenkomsten tussen medici. Het doel van het intervisie is het brengen en halen van bruikbare informatie. Middels deze bijeenkomsten kunnen de medici de gaps in hun kennis verkleinen. Daarnaast kunnen zij mede door hun eigen ervaringen ‘good practices’ aanreiken aan hun collega’s.

Op dit moment lopen er twee intervisiegroepen; één voor huisartszorg en één voor psychiatrie. De deelnemers van deze twee groepen komen eens in de zes weken bijeen. Voor interesse en deelname kunt u een email sturen naar info@stichtingsanitas.nl.