De programma’s van stichting Sanitas beperken zich niet alleen tot Nederland. De nijpende situatie op het gebied van gezondheidszorg in het buitenland en onze maatschappelijke betrokkenheid vormen de basis van de door ons georganiseerde buitenlandse missie. Elk jaar gaat een team van 5 tot 6 professionals van stichting Sanitas naar een derdewereldland voor het verlenen van zorg.