De ruim 180 professionals die actief zijn binnen Sanitas, dragen bij aan het snel en adequaat reageren op vragen uit het werkveld. De grote diversiteit en deskundigheid binnen Sanitas, maakt het mogelijk om actief te zijn op alle terreinen binnen de gezondheidszorg. Deze kennis en expertise heeft Sanitas de afgelopen jaren ingezet voor verschillende projecten.