In samenwerking met de vereniging Kimse Yok Mu? (www.kimseyokmu.org.tr), heeft Stichting Sanitas de Turkse stad Van en omstreken bezocht. Dit is het gebied in Oost-Turkije dat in oktober 2011 werd getroffen door de zwaarste aardbeving sinds 80 jaar.

Kimse Yok Mu is een relatief jonge non-gouvernementele hulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor mensen in nood. Inmiddels is de organisatie actief op diverse continenten met duizenden (grotendeels) vrijwillige hulpverleners in gebieden die getroffen zijn door natuurrampen, hongersnood en oorlogsgeweld.

Vanuit stichting Sanitas hebben zes personen deelgenomen aan deze missie (vier huisartsen, een maatschappelijk werker en een psychiater). Onder begeleiding van en in samenwerking met de artsen van Kimse Yok Mu, hebben zij gedurende vijf dagen medische basiszorg geleverd en voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Ook hebben ze vooral geluisterd naar de verhalen van de mensen. In Erciş, de stad die het zwaarst werd getroffen door de aardbeving, wonen nog ruim 25.000 mensen in container- en tentenkampen. In de stad Van is dat aantal niet minder. 70% van de inwoners van die stad is, na het verlaten van huis en haard nog steeds niet teruggekeerd.

Het was ontroerend en inspirerend om tijdens deze reis de getroffenen in dit gebied te mogen ontmoeten. Mensen die hun dagelijkse bestaan weer aan het oppakken waren en ondanks alles dankbaar waren.