Monthly Archives: februari 2016

//februari

Projecten

De ruim 180 professionals die actief zijn binnen Sanitas, dragen bij aan het snel en adequaat reageren op vragen uit het werkveld. De grote diversiteit en deskundigheid binnen Sanitas, maakt het mogelijk om actief te zijn op alle terreinen binnen de gezondheidszorg. Deze kennis en expertise heeft Sanitas de afgelopen jaren ingezet voor verschillende projecten.

Intervisie

Stichting Sanitas arrangeert en faciliteert ook intervisiebijeenkomsten tussen medici. Het doel van het intervisie is het brengen en halen van bruikbare informatie. Middels deze bijeenkomsten kunnen de medici de gaps in hun kennis verkleinen. Daarnaast kunnen zij mede door hun eigen ervaringen ‘good practices’ aanreiken aan hun collega’s. Op dit moment lopen er twee intervisiegroepen; [...]

Missies

De programma’s van stichting Sanitas beperken zich niet alleen tot Nederland. De nijpende situatie op het gebied van gezondheidszorg in het buitenland en onze maatschappelijke betrokkenheid vormen de basis van de door ons georganiseerde buitenlandse missie. Elk jaar gaat een team van 5 tot 6 professionals van stichting Sanitas naar een derdewereldland voor het verlenen [...]

Informatieavonden

Elk jaar worden enkele thema-avonden georganiseerd voor professionals om over een bepaald onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen en dat te doorgronden. Het doel hiervan is het stimuleren van een multidisciplinaire benadering betreffende het onderwerp. Professionals in de gezondheidszorg krijgen regelmatig te maken met veranderingen en nieuwe ontwikkelingen op hun werkgebied. Hierbij kan gedacht [...]