5e SANITAS Jaardiner 2016

Zorg in de grote stad (Wij willen samen met u en onze sprekers een antwoord zoeken op al deze vragen.) De ontwikkelingen in de eerste lijn volgen elkaar in rap tempo op. De zorg ligt onder een vergrootglas. Het ambitieniveau is hoog als het gaat om de kwaliteit en doelmatigheid én de focus ligt op [...]