Project Obesitas

Overgewicht en obesitas zijn nieuwe problemen die de nodige aandacht vragen in Rotterdam. De afgelopen jaren is het aantal kinderen van migrantenafkomst met overgewicht sterk toegenomen.

In opdracht van de gemeente Rotterdam is Stichting Sanitas met een aantal maatschappelijke organisaties, opvoeders gaan informeren over het gevaar van overgewicht, en hen uitdagen om hier zelf een actieve rol in te nemen.

Onder de naam “Reizende Karavaan” hebben we verschillende wijken bezocht om het gesprek aan te gaan met ouders of opvoeders. Op deze manier willen wij ondersteuning bieden bij het creëren van een gezonde leefomgeving, voor de opvoeders zelf en voor hun kinderen. Hiermee willen wij bijdragen aan het verminderen van overgewicht onder kinderen en het tot stilstand brengen van de groei van overgewicht onder volwassenen.

Dit project is uitgevoerd door Stichting Attanmia, SMOR (Samenwerkingsverband Marokkaanse Organisaties Rijmond), Stichting Rosarium en het Rotterdamse Kenniscentrum Diversiteit, onder regie van Stichting Sanitas.