Organisatie

/Organisatie

Het Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling (CvA) van Sanitas bestaat uit een groep mensen die de organisatie een warm hart toedraagt. De leden van het CvA participeren op persoonlijke titel en ondersteunen Sanitas in het realiseren van haar doelen. Zij hebben daarbij de mogelijkheid om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur van Sanitas.

Het Dagelijks Bestuur

De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen door het algemeen bestuur. De leden van het dagelijks bestuur hebben de dagelijkse leiding over de stichting. Het dagelijks bestuur bereidt de agenda van het algemeen bestuur voor en bewaakt de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit vier leden; de [...]

Het Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur is het orgaan dat toezicht houdt op het dagelijks bestuur. Zij vergadert maandelijks over de beleidsgerelateerde zaken van Sanitas, toetst of het dagelijks bestuur de door haar geformuleerde doelstelling haalt en beslist mee over de belangrijke zaken waar Sanitas mee te maken heeft. Er wordt gestreefd naar evenwicht in de bestuursvorming, waarbij [...]

Stichting Sanitas

Stichting Sanitas is een landelijke organisatie, die in 1999 opgericht is door een groep geneeskundestudenten. Sanitas is van oorsprong een Latijns woord en heeft als betekenis de gezondheid van het lichaam en de geest. Dit vormt de basis van de diensten van Sanitas. Binnen de gezondheidszorg hebben professionals een toenemende behoefte aan informatie over de [...]